Finanszírozás

HFC Technics különböző finanszírozási megoldásokat kínál Ügyfeleinek pénzügyi partnerei közreműködésével. Lízing, részletfizetési és tartósbérlet konstrukcióink alkalmazásával a kis és közepes méretű KTV szolgáltatók részére is elérhetővé válik a minőségi és technológiai kompromisszumok nélkül történő eszköz beszerzés.
Finanszírozási ajánlat felhasználható a HFC Technics által forgalmazott IP, DVB és Analóg fejállomás eszközökre, vagy komplett megoldásokra.

A pénzügyi partnerek széles finanszírozási termékpalettával állnak az ügyfelek rendelkezésére: hitel, hagyományos pénzügyi lízing (vásárlási opcióval vagy nélküle), operatív lízing, készletfinanszírozás. Ezen termékeken felül komplex szolgáltatásokat is nyújt a két társaság, a finanszírozási konstrukciók külügyfélböző biztosítási termékekkel, szerviz lehetőséggel is kombinálhatók.

Ahhoz, hogy az ügyfelek a versenytársaival lépést tudjanak tartani, vagy hogy mindig a legmagasabb technikai színvonalon dolgozhassanak, beruházások szükségesek. A információs technológiában való gyors előrelépés azonnal meghozza a kívánt eredményt, ám tévképzet, hogy mindehhez saját tőkéjét igénybe kellene vennie vagy likviditását meg kellene terhelnie. A legmegfelelőbb megoldás, ha bérel vásárlás helyett. A HFC Technics partnerénél megtalálhatja az ehhez megfelelő partnert, hiszen a partnereinkrendkívül előnyös kondíciók és alacsony árak mellett még az ügyfél egyedi igényeit is szem előtt tartja.

Bérleti konstrukcióban való finanszírozás
A HFC Technics által ajánlott konstrukció szerint a pénzügyi partner megvásárolja az Ügyfél által kiválasztott eszközt, melyet bérleti szerződés keretében használatába ad Ügyfélnek. A bérbe adott berendezés a finanszírozó könyveiben kerül kimutatásra. A finanszírozó bérleti szerződés alapján meghatározott összegű és esedékességű díjat számláz ki, melyet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértékű és elszámolható ÁFA terhel. A bérleti díj számlák nettó értéke - az időarányos elhatárolás elvének figyelembevételével - költségként elszámolható.

A Bérlet optimalizálja adómegtakarítását, mivel a bérleti díjat teljes egészében elszámolhatja költségként. Megőrizheti az ügyfél a likviditását, valamint financiálisan független maradhat, megóvhatja saját tőkéjét, így játéktere hitelek szempontjából számlavezető bankjánál megmarad. Cégünk tehát lehetőséget biztosít arra, hogy nagyobb mennyiségű beruházásokat tehessen, s így az Ügyfél versenytársaival szemben jelentős lépéselőnybe kerülhet. Mindez még kiadástervezetét sem fogja befolyásolni, hiszen alacsony díjjak megengedik Ügyfélnek, hogy egy jól definiálható időintervallumra költségeivel előre kalkulálhasson.

Lízing finanszírozás
Az informatikai eszközök piaca igen élénk - és ezzel a piac ügyfelei is tisztában vannak. Pontosan ezen okból egy új informatikai eszköz vétele nem ritkán kitolódik. Az ügyfelek ezen hozzáállásán a finanszírozó partner innovatív lízing programjával teljesen egyszerűen bárhol változtatni tud, mivel itt a lízingelt eszköz már a futamidő alatt is lecserélhető. Ezzel a programmal a mi Ügyfeleink is magasabb technikai színvonalon dolgozhatnak és így versenyképesebbek lehetnek.

A lízing konstrukció az alábbi három formában érhető el:
• Zárt végű pénzügyi lízing
• Nyílt végű pénzügyi lízing
• Operatív lízing

Zárt végű pénzügyi lízing
Ezzel a típusú lízingszolgáltatással a beszerzési ár ÁFA tartalmát a lízingbe vevőnek a finanszírozás kezdetekor kell megfizetnie, amely összeg a finanszírozó által kiállított számla alapján később visszaigényelhető. Ajánlott, ha az ügyfél cége rendszeres ÁFA elszámolásra kötelezett, általában befizetői pozícióban van, továbbá ha rendelkezik szabad forrással a teljes nettó értékre jutó ÁFA megfizetéséhez.

Előnye: a lízingtárgy a futamidő végén maradványérték megfizetése nélkül kerül a lízingbe vevő tulajdonába és az Uniós támogatások általában ennél a konstrukciónál vehetők igénybe a lízingbe vevőt nem havonta terheli ÁFA fizetési kötelezettség.

Nyílt végű pénzügyi lízing
Ajánlott azoknak a cégeknek, amelyek ÁFA fizetési kötelezettségüket a teljes futamidőre osztanák el és a szerződés megkötésekor még nem biztosak abban, hogy a tulajdonjogot akarnak-e szerezni a lízingelt eszközön. Kedvező lízingkonstrukció továbbá azon cégek számára is, amelyek ÁFA-t nem, vagy csak negyedévente tudnak visszaigényelni.
Előnye: a beszerzési ár ÁFA tartalmának összegét a lízingbe vevőnek nem a finanszírozás kezdetekor, hanem a futamidő alatt kell megfizetnie, és azt az egyes lízingdíjak tőkerészéhez kapcsolódva rendezhetik amennyiben a futamidő végén a lízingbe vevő él elővásárlási jogával, a maradványérték kifizetésével megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát.

Operatív lízing
Az operatív lízingszolgáltatást a finanszírozó partnerünkön keresztül azoknak a cégeknek ajánljuk, melyek adót akarnak megtakarítani a lízingdíj költségként való elszámolásával.
Előnyei: a lízingtárgy tulajdonjogáról ráér dönteni a futamidő lejárta után is a lízingdíjak teljes összege a futamidő alatt költségként számolható el, csökkentve ezáltal az adóalapot a lízingtárgy mérlegen kívüli tétel, amely kíméli a beruházási keretet.

IT és technológiai EU-s pályázatok finanszírozása
A 2004-es EU-s csatlakozásunkat követően számos pályázati forrás áll az Ügyfelek rendelkezésére, különböző technológiai fejlesztésekre. Legjellemzőbb jelenleg a KMOP-2009/2-1.2.1/A, vagy GOP-2010-211/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése pályázat, melynek segítéségével Ügyfeleink pénzügyi támogatással tudják eszközparkukat fejleszteni, valamint ezáltal működésüket hatékonyabbá, vagy korszerűbbé tenni.

Amennyiben Ügyfelünknek nem áll rendelkezésére a pályázati kiírásban meghatározott önrész, úgy cégünk segítséget nyújt különböző finanszírozási megoldásokkal.

A megengedett finanszírozási konstrukciók:
• Zárt végű pénzügyi lízing, ha 24 hónap alatt teljes mértékben az ügyfél tulajdonába jut az eszköz
• Hitel
• Operatív lízing/bérlet nem lehet!

Részlet az ide vonatkozó rész a pályázati kiírásból

"A pályázónak egyrészről nyilatkoznia kell, hogy a beszerzés nem operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében valósul meg.
Zárt végű pénzügyi lízing esetén - a lízingszerződés lejáratakor - a lízingbeadónak nyilatkoznia kell, hogy a Kedvezményezettel szemben semmilyen követelése nem áll fenn, és a lízing tárgya visszavonhatatlanul a Kedvezményezett tulajdonába került.
(A jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a Kedvezményezett tulajdonjog megszerzésének napját. (A tulajdonjog megszerzésének elmaradása a kifizetett támogatás visszavonását vonja maga után.)

A pályázati kiírás keretében nem elszámolható operatív lízing konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés.
Az egyéb korlátozások között szerepel egy olyan bekezdés, hogy „Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a pályázó zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a lízingszerződés lejárati határideje nem lehet későbbi, mint a C9 pontban meghatározott fizikai befejezésre vonatkozó határidő.

A pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül, de legkésőbb 2012. március 31-ig kell benyújtania a Közreműködő Szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető.”

Zártvégű pénzügyi lízing
Lízing konstrukció hasonlóan az előzőekben ismertetettekhez képest, az alábbiak szerint módosul pályázat esetén:
• A lízing futamideje: 23 hónap
• A pályázó könyvelésében aktiválódik az eszköz
• A finanszírozónál van a tulajdonjog a futamidő kezdetén és az utolsó lízingdíj megfizetésével automatikusan a pályázó tulajdonába kerül
• A kereskedő a finanszírozónak állítja ki a számlát
• Az induláskor az ügyfélnek az ÁFA összegét be kell fizetnie a kereskedőnek.
• A fizetési ütemezés alapján a visszaigényelt ÁFÁ-t 6 hónapon belül vissza kell forgatnia a finanszírozásba, ezzel csökken a tőketartozása.
• Az előzetes fizetőterv alapján egy megállapított időpontban kell a pályázaton nyert önrészt is visszaforgatni a finanszírozásba. Ezzel csökkel a tőketartozás.
• Amennyiben a támogatási összeg nem érkezik meg időben, akkor finanszírozó ad a fizetésre.

Hitel
A lízing konstrukciótól a különbség az, hogy az Ügyfél tulajdonába kerül az eszköz, de a finanszírozó ingó jelzálog jogot alapít közjegyzői okirat formájában a finanszírozott eszközre.

További részletek:
• A hitel futamideje: 24 - 60 hónap
• A pályázó könyvelésében aktiválódik az eszköz
• A pályázóé a tulajdonjog
• A gépekre vonatkozóan a finanszírozó ingó jelzálog jogot alapít közjegyzői okirat formájában
• Finanszírozófizeti ki az eszközt, de a számla a pályázó nevére szól
• Az induláskor a pályázónak legalább az ÁFA összegét be kell fizetnie a kereskedőnek önrészként.
• A fizetési ütemezés alapján a visszaigényelt ÁFÁ-t 6 hónapon belül vissza kell forgatnia a finanszírozásba, ezzel csökken a tőketartozása.
• Megállapodás alapján az ügyfél az ÁFA visszaforgatásán felül visszaforgathatja a pályázati támogatás részét vagy egészét.
• Amennyiben a támogatási összeg nem érkezik meg időben, akkor halasztást ad a finanszírozó a fizetésre.

Összefoglalás
A válság hatására a technológiai szolgáltató vállalatok, a mi ügyfeleink rossz pénzügyi helyzetbe kerültek, jórészt önhibájukon kívül. Cégünk külső finanszírozó partnerének a segítségével próbál a lehetőségekhez képest a legjobb megoldást kínálni a KKV-k további fejlődést elősegítendően.
Így cégünk különböző pénzügyi megoldásokat kínál melyet az alábbi táblázatban foglunk össze:


A fenti konstrukciók igénybe vehetők új eszköz beszerzésénél, vagy teljes új beruházás megvalósításakor. Továbbá kétféle megoldással rendelkezünk pályázatok finanszírozásához is, és igény esetén a teljes pályázati anyag kidolgozásában is segítséget nyújtunk Ügyfelein

Letölthető dokumentumok
Cégbemutató
Angol és Magyar nyelvű cégbemutató
Magyar nyelvű cégbemutató letöltése
Angol nyelvű cégbemutató letöltése